Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling (art 32 lid 1, VAO)

Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisatie als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen.
De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van Spoelstra Accountany Services of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

Anonieme melding
Iemand die gebruik maakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de compliance officer middels een brief of e-mailbericht info@spoelstra.ac De compliance officer heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de compliance officer ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding. Uiterlijk na 4 weken bericht de compliance officer aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken kan worden gedaan, meldt de compliance officer dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.

Opvolging klachten
Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring van onze bezoekers te verbeteren. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.