Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de cliënt desondanks niet helemaal tevreden zijn? Dan stellen wij het zeer op prijs als de cliënt de opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen wij gezamenlijk zoeken naar een oplossing en verbeteringen doorvoeren.

Klachtenprocedure

Omdat Spoelstra Accountancy Services klachten zeer serieus neemt, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Cliënten kunnen een klacht bij ons indienen op de volgende manieren

-Schriftelijk: Zuideinde 1 E , 1121CJ Landsmeer
-Per mail: info@spoelstra.ac
-Telefonisch: 020-4820610
-In een persoonlijk gesprek.

Is het probleem van de cliënt met een gesprek niet verholpen? Of leent de klacht zich volgens de cliënt niet voor een gesprek? Dan kan de cliënt de klacht formeel schriftelijk indienen.

Klacht indienen
Binnen 30 dagen na de verrichte werkzaamheden kunnen cliënten een klacht indienen. Eventuele klachten over de hoogte van de declaratie dan wel de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de desbetreffende declaratie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht de juistheid en de verschuldigdheid van de declaratie te erkennen.

Voortgang klachten
Lichte klachten worden binnen twee weken behandeld en afgehandeld. Van de voortgang van de behandeling van de zwaardere klachten wordt de klager eveneens binnen een periode van twee weken op de hoogte gesteld. Zwaardere klachten worden binnen vier weken afgehandeld.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring van onze bezoekers te verbeteren. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.